31 Tháng Bảy 2016
English
Đăng Ký  Đăng Nhập   GIỚI THIỆU | LIÊN HỆ | LIÊN KẾT | CẤU TRÚC | TÌM KIẾM 
 
  Lượt truy cập Đóng  
Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Lượt truy cập hiện chưa có.

  Đào tạo QLDA ODA Đóng  

Đào tạo tại Cần thơ

Đào tạo tại Đà Nẵng

Hội thảo truyền thông AAA tại Nha Trang

  Văn bản pháp quy quản lý ODA trực tiếp Đóng  

Thông tư số 04 /2007/TT-BKH
08:29-06/08/2007
  Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ)

 

Thong tu so 04/2007/TT-BKH


In ấn  Nhận xét  Nhận xét  Gửi Email  Quay lại

Các tin đã đưa
Luật đấu thầu - (13/07)
Luật xây dựng - (13/07)
Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006-2010 - (06/07)
Quyết định 112 của Bộ Tài Chính - (18/06)
Quyết định 61 Bộ Tài Chính - (18/06)
Nghị định 131 của Chính Phủ về ODA - (18/06)
Thông tư PMU 03 BKH - (18/06)
Đề án ODA - (18/06)
 
Copyright 2007 by CCBP    Thỏa Thuận về Dịch Vụ   Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng