24 Tháng Bảy 2016
English
Đăng Ký  Đăng Nhập   GIỚI THIỆU | LIÊN HỆ | LIÊN KẾT | CẤU TRÚC | TÌM KIẾM 
 
  Lượt truy cập Đóng  
Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Lượt truy cập hiện chưa có.

  Đào tạo QLDA ODA Đóng  

Đào tạo tại Cần thơ

Đào tạo tại Đà Nẵng

Hội thảo truyền thông AAA tại Nha Trang

  Báo cáo sản phẩm Đóng  

Thông tư 91/2005/TT-BTC
09:42-01/10/2007
Thông tư qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
Portals/0/TT 91[1].2005.pdf

In ấn  Nhận xét  Nhận xét  Gửi Email  Quay lại

Các tin đã đưa
Thông tư 108/2007/TT-BTC - (21/09)
Nghị định số 111/2006/NĐ-CP - (03/07)
Hướng dẫn của EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam - (18/06)
 
Copyright 2007 by CCBP    Thỏa Thuận về Dịch Vụ   Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng